โครงการป่วยให้ยืม

โครงการป่วยให้ยืม

โครงการป่วยให้ยืม มีแนวคิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้งานแล้วตามบ้าน นำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งาน "ป่วยให้ยืม" มีจุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2564 ขณะนั้นมีผู้ต้องการใช้ถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ขาดแคลน ในขณะเดียวกัน ทีมงานตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะมีสิ่งของเหล่านี้อยู่ตามบ้านผู้คนที่ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้งาน หากเราเป็นตัวกลางในการช่วยหมุนเวียนสิ่งของเหล่านี้ เราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังขาดแคลนได้ โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • สนับสนุนงานระบบ
  • ดูแลและอวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ
  • ประสานงานเบื้องต้น
  • ติดตามประเมินงานพี่น้องจ้างวานข้า


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)