โครงการอาสามาเยี่ยม

โครงการอาสามาเยี่ยม

หน้างานของ โครงการอาสามาเยี่ยม จะมีความใกล้เคียงกับหน้างานของ โครงการ รพ.มีสุข เรานำอาสาสมัครเขาไปเยียวยาผู้ป่วยด้วยกำลังใจ กำลังใจที่ไม่ต้องใช้ยา เราเคยร้องเพลงวันเกิดให้กับผู้ป่วยเด็กถึงข้างเตียงผู้ป่วย หรือแค่ไปพูดคุยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้น ทางโครงการยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยขับเคลื่อนงานของโครงการ โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • ออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและคนแก่คนชรา
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการบำบัดเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและคนแก่คนชรา
  • เขียนเรื่องเล่า/บทความ/บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทำงานของโครงการ
  • ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่
  • จัดเตรียมของสำหรับช่วยเหลือเคส
  • สรุปและประเมินผลการทำกิจกรรม


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)