ศูนย์แบ่งต่อ

ศูนย์แบ่งต่อ

ศูนย์แบ่งต่อถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ของบริจาคทุกชิ้นนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาลหากไปอยู่ในมือของผู้ที่สามารถใช้งานสิ่งนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออยู่ในมือผู้ที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆ และเพื่อให้ของบริจาคทุกชิ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ ศูนย์แบ่งต่อจึงขอเป็นตัวกลางในการช่วยส่งต่อของบริจาคเหล่านี้ไปยังมือผู้รับที่ต้องการทั่วประเทศ

-- หลักเกณฑ์การแบ่งต่อ -​-
1.เน้นการแบ่งต่อให้เฉพาะองค์กรต่างๆ ถ้าเป็นเคสบุคคลพิจารณาเป็นกรณีๆไป
2.เน้นประโยชน์แก่ผู้รับของบริจาค เพื่อให้ของบริจาคถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง
3.การช่วยเหลือหรือการแบ่งต่อให้กับองค์กรต่างๆจะช่วยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพิจารณาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเพิ่ม
4.หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายและช่วยเหลือภาคสังคม เช่น รพ แม่ข่ายประจำจังหวัด, สมาคม, โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในเขต และมีความจำเป็นต้องใช้ของบริจาคจำนวนมาก ก็จะพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นต่อไป

-- วิธีการทำงาน -​-
การทำงานเชิงรุก
1.ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโทรประสานติดต่อ รร ขนาดเล็ก, รพ, สถานีอนามัย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ทราบว่าเรามีของบริจาคพร้อมช่วยเหลือ
2.เข้าพื้นที่โดยตรง พูดคุยกับชาวบ้าน ตรวจสอบและค้นหาองค์กรที่ต้องการการช่วยเหลือ
3.จัดทำกิจกรรมช่วยเหลือองค์กรต่างๆด้วยของบริจาค เพื่อให้การช่วยเหลือไม่ใช่แค่มอบของแล้วเสร็จสิ้น แต่ทำให้ของบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุด
4.ประสานงานองค์กรเมื่อมีบริษัทที่จะบริจาคของเพื่อให้เขาดำเนินการไปรับ ในกรณีที่ทางมูลนิธิไม่สะดวกไปรับ

การทำงานเชิงรับ
1.รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณา และช่วยเหลือแบ่งต่อของบริจาคเมื่อมีผู้ติดต่อมาขอความช่วยเหลือทั้งที่มาจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์, โทรเข้ามาโดยตรง, หรือตามช่องทางต่างๆ
2.สำรวจของบริจาคทั้งหมดเพื่อเตรียมการเวลามีผู้มาขอความช่วยเหลือ

การออกพื้นที่
1.ตามดูของบริจาคที่องค์กรรับไปเพื่อตรวจสอบว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่
2.ไปตรวจสอบองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งพื้นที่ใหม่และมีการขอความช่วยเหลือ เพื่อหาทางส่งของบริจาคและจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
3.ร่วมมือสร้างเครือข่ายและเปิดพื้นที่ใหม่ๆเพื่อพัฒนาศูนย์แบ่งต่อ

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • ออกแบบกิจกรรมจากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
  • คัดแยกตรวจเช็คของบริจาค
  • จัดเตรียมของสำหรับส่งมอบ
  • ประสานงานองค์กรที่ขอความร่วมมือ
  • ลงพื้นที่ในการส่งมอบของบริจาค


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)