โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันหน้างานของโครงการฯ เราเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้งานสภาพดีทุกประเภท ส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน อีกส่วนจะแบ่งมานำมาระดมทุน ที่ “ร้านแบ่งปัน” ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนี้ผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” กองทุนนี้คอยทำหน้าที่สนับสนุนและต่อยอดการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา อาทิ โครงการอาสามาเยี่ยม และโครงการฯ ที่ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำงาน หรือ อยู่ในระหว่างการพิจาณาจากแหล่งทุน

เสื้อผ้าและสิ่งของสภาพดีที่คุณไม่ใช้งานแล้ว ได้ช่วยสร้างประโยชน์ต่อกับผู้รับที่ขาดแคลน และช่วยสนับสนุนการทำงานให้มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเงาในการสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายและดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น

“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • ช่วยงานพัฒนาระบบภายในโครงการ
  • ดูแลจัดการดูแลระบบร้านค้าแบ่งปัน
  • ดูแลระบบเดลิเวอรี่ในการจัดคิวรับของบริจาค
  • จัดการของบริจาค
  • ตรวจเช็คสภาพ เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ฟ้า
  • ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • D.I.Y. งานช่างสิ่งของบริจาค
  • พิมพ์เอกสาร, บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลอาสาสมัคร


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)