โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

จากข้อมูลที่ได้สะท้อนออกมาเรามองเห็นที่สภาพปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ในขณะเดียวรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของคนเมืองนั้นถือว่ามีความรวดเร็วต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลในการศึกษาที่เกิดขึ้น จาก “คอมพิวเตอร์” จึง ได้ทำการเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดย เจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน ขนาดเล็กที่ขาดแคลน การร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจากจะเป็นการแบ่งปัน เทคโนโลยีเพื่อน้องนักเรียนได้ศึกษาใช้งานแล้ว ยังได้เป็นการนำทรัพยากร เครื่องมือเดิมที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครั้ง

“คอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

 • ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
 • ออกรับของพิวเตอร์จากผู้บริจาคนอกสถานที่
 • ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้ยังพื้นที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด
 • ช่วยพัฒนาระบบภายในโครงการ
 • ตรวจเช็คสภาพ เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ฟ้า
 • ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • D.I.Y. งานช่างสิ่งของบริจาค
 • พิมพ์เอกสาร, บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลอาสาสมัคร

 • ชี้แจงว่า รวบเอาNGOSyberมาอยู่กับคอมแล้ว
  (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)