สวนครูองุ่น

สวนครูองุ่น

ในฐานะทีมผู้สร้างสวนครูองุ่น พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้สำเร็จดังเจตนารมณ์ของครูที่วาดหวังไว้ เราพูดกับครูในใจทุกวันว่า...เราต้องทำมันให้สำเร็จขอให้ครูช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา เราอยากเห็นเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นในสวน เราอยากเห็นผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อน เราอยากเห็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้น สุดท้ายเราขอเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนที่มีแนวคิดเหมือนกันกับเราและร่วมสร้างไปด้วยกัน

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • สนับสนุนงานบริการในร้านแบ่งปันและร้านอาหาร
  • ประสานงานกิจกรรมกับบุคคลภายนอก
  • ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิและองค์กรอิสระต่างๆ
  • ออกแบบและจัดกิจกรรมภายในสวน เช่น นิทรรศการ เสวนา ตลาดนัด ฯลฯ
  • ออกบูธกิจกรรม Workshop นอกสถานที่
  • สนับสนุนงานพัฒนาชุมชนเมือง
  • ดูแลงานทั่วไปภายในสวนครูองุ่น
  • ดูแลระบบไอทีของเว็บไซต์ u class
  • ดูแลระบบยืมคืนหนังสือออนไลน์


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)