ครัวกลาง

ครัวกลาง

เพราะเรื่องของ ปากท้อง อาหาร การกิน เป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิกระจกเงาจึงจัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมไปถึงอาสาสมัครและพี่น้องจ้างวานข้า เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสวัสดิการและประหยัดค่าอาหารกลางวัน รวมถึงได้ทานอาหารดีๆ อร่อยๆ สะอาดถูกหลักอนามัยอีกด้วย

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ครัวกลางในการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้อีกด้วย

(สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)